Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Kungsbacka kn, SÄRÖ 1:459 SÄRÖ KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Särö kyrka ritades av den i Göteborg verksamme arkitekten Allan Berglund. Kyrkan är uppförd på en bergshöjd med berg i dagen. Tomten är en ren naturtomt med berghällar, stora ekar och naturlig vegetation.
Sockeln är uppmurad av sprängsten från platsen. Trapporna är utförda av huggen sten med räcken av svartmålat smide. Trappan upp till huvudentrén avslutas med en båge av smide i vilken en ljuslykta hänger.
Fasaderna är klädda med stående lockpanel. Kyrkans yttertak är belagt med enkupigt rött taktegel. Tornspiran är klädd med ekspån förutom den nedersta delen av takfallet som är täckt med kopparplåt. Spiran kröns av en krona och en tupp i kopparsmide.
Kyrkans ytterväggar är målade med grå slamfärg. Fönster och dörrar är målade i gråblå oljefärg. Spåntaket är tjärat.
Kyrkans exteriör är hållen i en stram tjugotalsklassicism med nationalromantiska drag. Den smäckra ekspånsklädda tornspiran ger kyrkan mycket av dess karaktär. Byggnaden har inpassats väl på den bergiga, nästan oländiga tomten.
Kyrkans predikstol tillverkades efter arkitektens ritningar av Göteborgs Svarfveri och Möbelsnickeri AB.
Den ursprungliga orgeln var placerad i ett träskåp i det nordvästra hörnet på orgelläktaren. För att få ut något av klangen i kyrkorummet var det försett med rikt utsirade ljudöppningar. Spelbordet var placerat mitt på orgelläktaren under fönstren. Träskåpet med sina ljudöppningar är bevarat. Orgelverket utbyttes 1972 mot det nuvarande, byggt av Magnussons orgelbyggeri, och placerat mitt på orgelläktaren. I tornet hänger två klockor från 1922 respektive 1972.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Halllands län, 2005-03-14, Dnr 432-1096-02