Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Mariestad kn, GAMLA STADEN 3:2 MARIESTADS STATIONSHUS

 Anlaggning - Historik

Historik
Mariestad fick sin första järnvägsförbindelse år 1874 med den smalspåriga järnvägen Mariestad - Moholm som byggde ett stationshus på samma plats som det nuvarande. Ytterligare ett smalspår drogs till staden - Mariestads - Kinnekulle Järnväg. Västergötland-Göteborgs Järnvägs AB (VGJ) övertog denna järnvägslinje, sålde 1874 års stationshus för avflyttning och uppförde åren 1908-09 ett nytt stationshus- år 1925 inlöstes även det förstnämnda bolaget av VGJ som i sin tur övertogs av SJ 1948.
Ritningarna till det nya stationshuset byggt 1908-09 utfördes av arkitekten Lars Kellman. Byggnaden är uppförd i jugendstil med ljusa slätputsade fasader, där bottenvåningen klätts med gult fasadtegel och band av kalksten. Huset har högresta brutna sadeltak täckta med tegel och med skorstenar av gult tegel samt dekorativa detaljer av grönmålad plåt. Fasaderna är symmetriskt uppbyggda, långsidorna accentueras av en fronton med svängda former. Denna flankeras av mindre takkupor på bägge sidor med likartade former. Likadana kupor finns även på gavlarnas takfall. Fönstren i bottenvåningen har välvda överdelar liksom dörrpartiet mot gatan. Mot banan finns ett skärmtak av plåt uppburet av stolpar i hela fasadens längd. På den norra gaveln är ett runt trapptorn placerat.
Interiören har genomgått vissa förändringar, men bevarade inredningsdetaljer från byggnadstiden är bland annat golvet i väntsalen och luckan för inlämning av resgods.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 2005-03-10, Dnr 432-34458-2004