Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Åre kn, HANDÖL 6:4 ENAFORS STATION

 Anlaggning - Historik

Historik
År 1874 anslog regeringen medel för byggande av den Norrländska tvärbanan mellan Sundsvall och Trondheim. På den svenska sidan byggdes banan samtidigt från två håll, österut mot Storlien vid gränsen mot Norge och västerut från Torpshammar i Medelpad. Banan i sin helhet stod klar och invigdes av kung Oscar II vid en ceremoni på Storliens station 1882.

Stationshusen efter banan byggdes efter tre olika typritningar och av naturliga skäl i trä. Stationshuset i Enafors är det minsta och enklast utformade av de tre typerna. Stationshuset som stod klart 1881 uppfördes i två våningar med sadeltak. Fasaderna är klädda med liggande gulmålad panel med vitmålade listverk. De flesta fönstren är spröjsade med sex rutor och vitmålade. Mot banan finns ett skärmtak i hela fasadens längd. Invid stationshuset finns ett godsmagasin, en uthuslänga innehållande tvättstuga, kök, vedbod WC samt en jordkällare.

För stationshuset i Enafors behölls den rektangulära planformen, fast i mindre skala än för övriga stationer. Bottenvåningen innehöll centralt en genomgående väntsal flankerad av expeditionslokaler. På övervåningen fanns en bostadslägenhet. Väntsalen har behållit sin enkla karaktär och är idag främst präglad av 1940-50-talen. I väntsalen finns enkla träbänkar längs väggarna och en tavla över turistområdena i Enafors med omgivningar.

Ur beslut om byggnadsminne 2004