Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, ANDROMEDA 7 KV ANDROMEDA 7

 Anlaggning - Historik

Historik
Den nuvarande byggnaden har delvis medeltida murverk t o m våningen 2 trappor. I mitten av 1600-talet byggdes huset på med en våning och försågs med naturstensportal och kryssvälvd portgång. Omkring 1820 byggdes ytterligare en våning och 1845 inreddes vinden med en våning. 1969-70 utfördes en omfattande renovering och ombyggnad då vinden fick ytterligare en våning och taket en ny utformning. Smärre förändringar i den äldre planlösningen gjordes och de flesta äldre snickerier byttes ut. Vid renoveringen framkom två äldre, bemålade bjälktak som restaurerades.
Byggnadens interiör präglas idag av ombyggnaden 1969-70. Vissa äldre inredningsdetaljer är dock bevarade liksom rester av den äldre planlösningen. Exteriören bevarar i stort sett sitt utseende från 1800-talets andra hälft.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Stockholms län, 1998-01-20, Dnr 221-1993-21267