Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, KUNGLIGA MYNTET 1 KUNGLIGA MYNTET

 Anlaggning - Historik

Historik
Bebyggelsen är delvis ursprungligen från 1700-talet. Det östra huset uppfördes på 1770-talet efter ritningar av arkitekten Erik Palmstedt. I det sydöstra huset ingår en ekonomibyggnad till den rivna huvudbyggnaden vid Hantverkargatan. Huset uppfördes i en våning på 1780-talet, men är senare på - och tillbyggt.
Samuel Owen anlade 1809 sin berömda mekaniska verkstad på platsen. Det var en av de första mekaniska verkstäderna i Sverige och tillverkade bl a landet första ångbåtar. Det sydöstra huset innehåller troligen partier från Owens tid. Anläggningen togs ur bruk vid mitten av 1800-taletdå kronan förvärvade fastigheten för myntverkets räkning.
Byggnaderna i mitten av tomten revs och ersattes av arkitekten J F Åboms stora verkstadsbyggnad som stod färdig 1850- Även portalen och porthuset, som på 1930-talet skulle komma att flyttas några meter för att ge plats för Hantverkargatans breddning, nybyggdes vid denna tid efter ritningar av Åbom.
Byggnaderna är exempel på tidig hantverks- och industribebyggelse av hög kvalitet. Verkstadsbyggnaden har medeltidsinspirerade former med markerade gavlar och rundbågsfris. Östra huset har synnerligen välbevarade interiörer och i de övriga finns bevarade inredningsdetaljer från byggnadstiden.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Stockholms län, 1995-04-21. Dnr 221-95-6911