Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, NORRMALM 3:1 NATIONALMUSEUM

 Anlaggning - Historik

Historik
Museet uppfördes 1850-60 efter ritningar av den tyske arkitekten A F Stüler för att inrymma se statliga konstsamlingarna, historiska museet och livrustkammaren. Inredningsarbetena leddes av F W Scholander och byggnadsarbetena i sin helhet av J Kleen. 1914-20 byggdes museets interiör om för att ge ökade utställningsytor. Museet har därefter successivt moderniserats. En gård överbyggdes på 1950-talet. Tillbyggnader skedde under 1960-talet, då också den öppna förportiken glasades in. Under 1970-talet sökte man vid restaureringsarbeten återställa flera av de ursprungliga interiörerna.

KÄLLA: Förteckning över byggnadsminnesmärken som tillhör staten eller står under statsmyndighets eller statsinstitutions omedelbara inseende. Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, 1976. ISBN: 91-38-02814-X