Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Fagersta kn, AMSTA 3:4 M.FL. HALLSTAHAMMARS KN, SURAHAMMARS KN, VÄSTERÅS KN, STRÖMSHOLMS KANAL

 Anlaggning - Historik

Historik
Strömsholms kanal utgör en 100 km lång farled som sträcker sig över ett antal kommuner, från Smedjebacken i norr till Borgåsund vid Mälaren i söder. Till huvuddel består farleden av naturliga vattenvägar, med Kolbäcksån och de sjöar som dena flyter genom. Leden kompletteras av 11 km grävd kanal med 26 slussar. Höjdskillnaden mellan den högsta sjön, Barken, och Mälaren är 100 meter.
P.g.a. den betydande järnframställningen som utvecklades i regionen främst fr.o.m. 1700-talet ökade behovet av en effektiv transportlösning. År 1777 påbörjades därför arbetet med Strömsholms kanal och 1795 var förbindelsen med Mälaren färdig. Mellan 1841 och 1861 byggdes kanalen om och murverket i slusskamrarna fick sin nuvarande utformning.
Trafiken på den ombyggda kanalen blev mycket omfattande men med utökningen av järnvägstransporten och tillkomsten av lastbilarna under 1900-talet drabbades sjötransporterna mycket hårt. 1954 hade trafiken nästan upphört varför en total nedläggning var nära. En utredning framhöll dock kanalens kulturhistoriska värde och betydelse för fritidstrafiken och ett restaureringsarbete påbörjades 1962. 1970 kunde farleden åter öppnas.
Till kanalanläggningen, och byggnadsminnet, hör även särskilda byggnader och anordningar som sluss- och brovaktarstugor med ekonomibyggnader, broar, bodar, kajer, bryggor, magasinsbyggnader, sättskjul m.fl. Vid "Skansen" i Hallstahammar finns dessutom ett större antal byggnader med anslutning till kanalens verksamhet.
Ett stort antal fastigheter och slussar berörs av byggnadsminnet, bl.a. Semla 11:4 och 11:10, Fagersta 3:79 och Säteriet 1:4 i Fagersta kommun, Finntorpet 1:3, Trångfors bruk 2:1, Frössvi 4:2, 3:3-3:4, 3:10 och 1:4, Norrtunbo 1:1, Sörtunbo 1:2, Amsta 3:4, Ribbholmen 10:1 samt Strömsholm 8:1 i Hallstahammars kommun, Virsbo 2:316, Färmansbo 2:54 och 2:8, Ramnäs Bruk 7:1, Hovgården 3:1, 1:7, 3:15 i Surahammars kommun samt Horn 6:2 i Västerås kommun.

Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Västmanlands län, 1990-04-09, Dnr 221-230-89