Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Lund kn, DALBY 60:1 DALBY KUNGSGÅRD

 Anlaggning - Historik

Historik
Omkring 1400 byggde Augustinerorden ett trelängat kloster invid Dalby kyrka. Av klostret, som indrogs till kronan 1530, återstår den västra längan. Den var under klostertiden sammanbyggd med kyrkan och är idag kungsgårdens manbyggnad. Stallbyggnaden i norr och troligen även delar av magasinsflygeln vid mangårdens södra sida är av medeltida ursprung. Den västra loglängan (hisslogen) uppfördes under 1700-talet. Vid arkeologiska utgrävningar på 1960-talet hittade man rester av en kungsgård från 1100-talet, vilken föregått klostret.

KÄLLA: Förteckning över byggnadsminnesmärken som tillhör staten eller står under statsmyndighets eller statsinstitutions omedelbara inseende. Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, 1976. ISBN: 91-38-02814-X