Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Lund kn, UNIVERSITETET 1 UNIVERSITETSHUSET, LUND

 Anlaggning - Historik

Historik
Universitetshuset uppfördes 1878-82 efter ritningar av Helgo Zettervall. Huvudbyggnaden är ett manifest i hellenistisk stil för det gamla universitetet. Husets och rummens symbolfunktion har uttryckts i arkitektoniska detaljer, färgsättning, allegoriska figurer och emblem. Universitetsplatsens huvudaxel med fontän och terrass förstärks i husets atrium och aula. Atriets interiör är komponerad efter pompejanska förebilder. Aulan är en enhetlig rumsskapelse som är inspirerad av antika basilikor och triumfbågar. Dess interiör med kasettliknande tunnvalv restaurerades 1984-86.
Universitetsplatsen utformades under ledning av Helgo Zettervall under 1870- och 80-talen i samband med byggandet av universitetshuset. Varje enskild byggnad kring platsen har arkitektonisk betydelse för helheten.

KÄLLA: Förslag till skyddsföreskrifter, Riksantikvarieämbetet, 1992-03-03. Beteckning 1645/92