Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Berg kn, TUNVÅGEN 5:1 TUNVÅGEN

 Anlaggning - Historik

Historik
Härbret är dendrokronologiskt daterat till 1492-93. Ingångssidan är försedd med en kort svale, som har täckts med en brädvägg med öppning mitt för dörren. Den lilla och inåtgående dörren är eventuellt ursprunglig. Invändigt finns hyllor längs väggarna. Golvet består av klovor. Härbret har mushyllor och ett stopunderrede, som förnyades för några år sedan. Taket har en ås i varje röststock är täckt med pannplåt, som lades 1975. Fram till slutet av 1960-talet förvarades bl.a. spannmål i härbret. För ca 10 år sedan flyttades härbret ett stycke inom gården till sin nuvarande placering. Idag har inte byggnaden någon speciell funktion.
Härbret i Tunvågen är ett av Jämtlands läns 14 kända medeltida timmerhus, som nu är förklarade som byggnadsminne.

KÄLLA: Byggnadsminnesförklaring, 2000-07-05