Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Eslöv kn, JEP KLOCKARE 7 VÄSTRA SALLERUPS PRÄSTGÅRD

 Anlaggning - Historik

Historik
Fd prästgården i Västra Sallerup är belägen strax väster om kyrkan. Den envåniga byggnaden uppfördes åren 1867-68 i huvudsakliga överensstämmelse med Kungl Maj:t år 1863 godkända ritningar till boningshus vid prästgårdar i Skåne. Byggnaden är putsad och vitkalkad och har tegeltäckt sadeltak med en frontespis. Ursprungligen var taket spåntäckt. Till anläggningen hörde tidigare två äldre korsvirkeslängor som förstördes av brand 1925. Västra Sallerups prästgård upphörde att vara prästbostad 1921.

Källa: Byggnadsminnen 1961-1978 - Förteckning över byggnadsminnen enligt lagen den 9 december 1960 (nr 690). Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, Stockholm, 1981. ISBN: 91-38-06360-3