Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Söderköping kn, KUNG JOHAN 3 KV KUNG JOHAN 3

 Anlaggning - Historik

Historik
Fastigheten Kung Johan 3 är en delvis medeltida handelsgård, belägen strax söder om Rådhusbron i Söderköping.
Kring en kullerstensbelagd gård grupperar sig byggnader med alla dess skiftande funktioner som hörde till en handelsgård under 1800-talet. Här finns affärs- och bostadshus, lager, verkstäder, uthus och stall.
Det är en låg träbebyggelse med olika årsringar från 1800- och tidigt 1900-tal, med ett viktigt undantag. Hörnhuset Storgatan/Ågatan är ett av stadens få äldre stenhus. Det vilar på grundmurar av senmedeltida ursprung, men själva huset, som är yngre, byggdes troligen under 1500-talets senare del.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen Östergötlands län, 1989-05-19