Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Arvidsjaur kn, BÄCKLUND 1:4 TORPET GRANBERGET

 Anlaggning - Historik

Historik
Byggnadsminnet omfattar bostadshus, härbre, avträde, vedbod, ladugård, äldre bostadshus med lider, smedja, sommarladugård och jordkällare med skyddsområde.
Granberget är ett ovanligt väl bevarat torp och ett gott exempel på Norrbottens småbruk och ärjemarkskultur. Granbergets läge i söderlid möjliggjorde åkerodling, de omgivande myrmarkerna gav foder till kreaturen och i skogar och sjöar fanns vilt och fisk som gav ett välbehövligt tillskott till hushållets ekonomi.
Granbergets välbevarade byggnader - bostadshus, ladugård och andra ekonomibyggnader - är tillkomna under ca 80 års brukningstid. Husen byggdes, och byggdes om, av brukaren själv när behovet uppstod och ekonomin medgav. Vid en sentida upprustning, då bl a den raserade smedjan återuppbyggdes, lades stor vikt vid att dokumentera och rekonstruera den äldre byggnadstekniken.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Norrbottenslän, 2002-06-07. Dnr. 221-10460-93