Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Gotland kn, STÅNGA LIFFRIDE 2:1 LIFFRIDEHUSET I STÅNGA

 Anlaggning - Historik

Historik
Liffride är ett klassiskt sydgotländskt tvåvånings stenhus, med tegeltak och vitkalkad spritputsad fasad, men med en något otraditionell fönstersättning. Byggnaden är uppförd i minst fyra etapper. Den äldsta delen uppfördes under 1700-talets första hälft eller mitt och utgjorde då gäststuga/sal med två bakomliggande kammare och ihopbyggd med bl a en vardagsstuga/kök i den sydvästra delen. Vid 1700-talets senare del tillkom en andra våning med ny sal och brudkammare, varvid gamla salen omgjordes till kök med bakugn och en kammare blev trapphus och fick entrédörr. Omkring 1800 tillfogades en ny vardagsstuga bakom farstun och kammaren med högre innertakhöjd än den gamla nederdelen. Cirka 1860 påbyggdes vardagsstugan med en sal, varvid den tidigare övervåningen höjdes med bl a ett nytt bjälklag för att utjämna nivåskillnaderna, dock utan att ta bort det gamla bjälklaget. Köket fick samtidigt ny, mindre bakugn med bakomliggande skafferi.
Trots en komplicerad tillkomsthistoria med många byggnadsetapper är huset harmoniskt i utförandet. De olika etapperna går tydligt att utläsa, var och en med sina karakteristiska drag. Ytterst få byggnader på ön är så välbevarade som Liffridehuset. Särskilt intressant är byggnadens kraftfulla färgsättning inklusive tapeter samt de många eldstäderna, alla i fungerbart skick.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen Gotlands län, 1999-03-19. Dnr 221-2310-98