Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Söderköping kn, SANKT ANNA PRÄSTGÅRD 1:3 KORSNÄS, SANKTA ANNA GAMLA PRÄSTGÅRD

 Anlaggning - Historik

Historik
S:ta Anna gamla prästgård i Korsnäs har sannolikt varit lokaliserad på platsen sedan 1547. Det gamla kyrkoherdeboställets nuvarande manbyggnad är uppförd efter en ritning från 1805, medan gårdsflygeln med sin regelbundna parstugeplan är en sätesstuga från 1745. Huvudbyggnaden är uppförd i en och en halv våning under brutet tak samt brädfodrad och oljemålad i grågult.
Gårdsflygeln i en våning under s.k. falskt säteritak är brädfodrad och rödfärgad. Mitt emot huvudbyggnaden ligger två små timrade och rödfärgade flyglar under pyramidtak. Den ena inrymmer drängkammare, den andra avträde. Till anläggningen hör vidare en åttkantig, rödfärgad vedbod av resvirke och plank vid uppfarten. Dessa byggnader kan dateras till 1700-talet. Prästgården har trädgård och park i sluttningen mot Gropviken.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1961-1978 - Förteckning över byggnadsminnen enligt lagen den 9 december 1960 (nr 690). Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, Stockholm, 1981. ISBN: 91-38-06360-3