Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Gotland kn, SANDA PRÄSTGÅRDEN 1:14 SANDA PRÄSTGÅRDSMILJÖ

 Anlaggning - Historik

Historik
De äldsta delarna av manbyggnaden, i två våningar, uppfördes redan under medeltid. Stora partier av källarna, bottenvåningen och delar av övervåningen utgörs av den medeltida byggnaden. Den byggdes om under 1700-talet för att 1860 förlängas mot söder, då den erhöll sitt nuvarande utseende som en typisk gotlandsgård, med putsade fasader och sadeltak utan gavelsprång.
Drängstugan, som är ett delvis reveterat bulhus, torde vara uppförd på 1700-talet.
Brygghuset i kalksten omnämns i syneprotokoll från 1749 och utgör en autentisk miljö i anslutning till huvudbyggnaden. Dess interiör, såsom öppen spis, bryggugn och kölna, är bevarad.
Prästgården omges av en parkliknande trädgård med åldrigt trädbestånd.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen Gotlands län, 1997-07-04. Dnr 221-608-97