Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Gotland kn, ROMA KLOSTER 2:1 M.FL. ROMA KUNGSGÅRD

 Anlaggning - Historik

Historik
Vid reformationen drogs Roma kloster in till Kronan och de forna klosterbyggnaderna nyttjades som sommarresidens för den danske kungens befälhavare.
Efter Gotlands återförening med Sverige 1645 utarrenderades Roma. Från 1721 var gården upplåten till landshövdingen.
Den nuvarande huvudbyggnaden med sina två par flyglar uppfördes 1721 av landshövding Johan Didrik Grönhagen efter ritning av okänd arkitekt. Byggnadsmaterial togs från det intilliggande klostret. Bland annat inmurades två gotiska portaler i de närmast huvudbyggnaden belägna flyglarna. 1798 ersattes huvudbyggnadens ursprungliga säteritak av det nuvarande mansardtaket.
Kungsgården var utarrenderad från 1832 till 1937, då den togs i bruk för militära ändamål. 1940 anlades ett militärflygfält och byggnaderna användes efter renovering och ombyggnader som expeditioner, mässar och förläggning. Arkitekt var R Cronstedt. Flygfältet lades ned 1945.

KÄLLA: Förteckning över byggnadsminnesmärken som tillhör staten eller står under statsmyndighets eller statsinstitutions omedelbara inseende. Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, 1976. ISBN: 91-38-02814-X