Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Gotland kn, MÄSTERBY FJÄLE 1:4 FJÄLE KOMMINISTERBOSTÄLLE I MÄSTERBY

 Anlaggning - Historik

Historik
Fjäle komministerboställe hör till Gotlands viktigaste boställen av denna typ. Den illustrerar utvecklingen av de gotländska prästgårdarna under 1800-talet då flera, men ett förhållandevis litet antal komministerboställen anlades på ön. Detta är det bäst bevarade av dessa.
Huvudbyggnaden uppfördes som parstuga i kalksten i en våning under 1800-talets första hälft. Byggnaden saknar sockel och putsen går därmed helt ned mot marken. Sadeltaket saknar gavelutsprång.
Den enkla arkitekturen som präglar såväl huvudbyggnad som flygel, vilken är sammanbyggd med huvudbyggnaden, är typisk för Gotland för denna tid.
I närheten av huvudbyggnaden finns en lada som uppförts samtidigt med de övriga byggnaderna.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen Gotlands län, 1997-07-04. Dnr 221-315-97