Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Gotland kn, LÄRBRO PRÄSTGÅRDEN 1:87 LÄRBRO PRÄSTGÅRD

 Anlaggning - Historik

Historik
Den nuvarande huvudbyggnaden vid Lärbro prästgård är en avlång envånig kalkstensbyggnad under tegeltäckt mansardtak. Den är uppförd 1805 på medeltida grundval och innehåller betydande medeltida delar. Den är en typisk representant för det gotländska byggnadssättet kring sekelskiftet 1800, då även småhus försågs med stora mansardtak.
Den västra flygelbyggnaden av kalksten i en våning uppfördes 1806 med vinkelrät placering mot huvudbyggnaden. Den hade ursprungligen funktion som drängstuga, sockenstuga och spannmålsmagasin.
Östra kalkstensflygelns södra del uppfördes redan i slutet av 1700-talet. Den byggdes sedan ut under 1800-talet. Byggnaden hade ursprungligen funktion som brygghus.
Flyglarnas utskjutande gavelsprång, med synliga långbandsändar tyder på en tidigare takkonstruktion.
Avträdet i sten med en välbevarad exteriör från 1900, ligger i anslutning till den västra flygeln och är den sista av ett stort bestånd uthusbyggnader som i övrigt rivits.
Prästgården omges av ett stort parkområde med åldrigt trädbestånd och delvis bevarat gångssystem med drag från 1800-talet.

KÄLLOR: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen Gotlands län, 1999-02-04. Dnr 221-2076-98
Länsstyrelsen på Gotlands hemsida 2004, www.i.lst.se