Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Lund kn, PARADIS 35 WICKMANSKA GÅRDEN

 Anlaggning - Historik

Historik
Wickmanska gården utgör ett kvadratiskt inslag i det centrala Lund invid Petriplatsen, en av de mest värdefulla miljöerna i staden. Gården omfattar följande fem hus: 1) tvåvåningshus i korsvirke i hörnet av Bredgatan och Paradisgatan, byggt ca 1788, då inrett med bostäder och handelsbod, 2) envåningshus vid norra tomtgränsen, byggt på 1700-talet, då inrett med vedbod och fem packhus, 3) tvåvåningshus i korsvirke vid norra tomtgränsen, byggt 1853, då inrett med stall för sex hästar och åtta kor, 4) envåningshus i korsvirke vid paradisgatan, byggt på 1780-talet, då inrett med brygghus och med bakugn, två packhus och två bodar, 5) tvåvåningshus vid östra tomtgränsen i korsvirke, byggt ca 1810, då inrett med loge och stall. Gården restaurerades 1957-61.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1961-1978 - Förteckning över byggnadsminnen enligt lagen den 9 december 1960 (nr 690). Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, Stockholm, 1981. ISBN: 91-38-06360-3