Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Norrköping kn, HALLEN 10 NORRKÖPINGS SYNAGOGA

 Anlaggning - Historik

Historik
I Norrköping invigdes den första synagogan på 1790-talet. Genom det s.k. judereglementet, 1782 hade judar fått rätt att bosätta sig i landets tre största städer: Stockholm, Göteborg och Norrköping - och där utöva sin religion. Byggnaden var belägen vid Strömgatan (nuvarande Nya Rådstugugatan) på en tomt ägd av den förste juden som bosatte sig i staden: köpmannen Jacob Marcus. Vid mitten av 1800-talet hade församlingen växt ur den gamla synagogan och 1858 invigdes den nuvarande, med plats för 300 personer. Arkitekt var Carl Ståhl. Huset är uppfört i klassicistiskt stil av slätputsat tegel i två våningar. Dess funktion som gudstjänstlokal markeras i det yttre av en liten kupol och höga stickbågiga fönster.
Vid en renovering 1979 återfick byggnaden sin ursprungliga färgsättning utvändigt; ljusgula fasader och en ljusgrå sockel.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1978-1988 - Förteckning över nya byggnadsminnen 1 juli 1978-31 december 1988 enligt lagen den 9 december 1960, nr 690. Riksantikvarieämbetet (RAÄ), (Uppsala: A & W), 1989. ISBN: 91-7192-752-2