Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Lund kn, UNIVERSITETET 1 LUNDAGÅRDSHUSET

 Anlaggning - Historik

Historik
C. G. Brunius trodde 1835 att denna byggnad var uppförd i romansk rundbågestil och identisk med det medeltida biskopsresidenset Curia Lundensis eller Lundagård. I själva verket var huset en renässansbyggnad uppförd 1578-84 för danske kungen och hans befallningshavare. Den hade 1688 blivit huvudbyggnad för Lunds universitet och omgestaltats vid en restaurering på 1740-talet efter Carl Hårlemans intentioner. C. G. Brunius ledde 1835-39 en restaurering av det - som han då ännu trodde - medeltida huset. Ritningarna till ombyggnaden överarbetades visserligen av Axel Nyström men ombyggnadsarbetena präglas helt av Brunius, vars uppfattning om romansk arkitektur i sin tur kom att färgas av Lundagårdshuset. Lundagårdshuset har genomgått ytterligare en restaurering i medeltidsromantisk anda. Det var 1877-79 under ledning av Helgo Zettervall.

KÄLLA: Förteckning över byggnadsminnesmärken som tillhör staten eller står under statsmyndighets eller statsinstitutions omedelbara inseende. Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, 1976. ISBN: 91-38-02814-X