Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Mjölby kn, MJÖLBY 40:9 SÖRBY LOGE

 Anlaggning - Historik

Historik
Sörby loge är en av drygt 40 bevarade rundlogar som byggdes på större gårdar på Östgötaslätten och dess övergångsbygder under en 25-årsperiod, kring sekelskiftet 1900 .
Byggnaden uppfördes 1909 och är 80 m lång och 20 m bred. Själva rundlogen har en diameter på 30 m. Både ladugården och rundlogen har välbevarade exteriörer. Fasader, fönster och dörrar och även logportarna i rundlogen har bevarat ursprungliga utformningar. Körbro, körbana och vändramp finns kvar intakta.
På fastigheten finns även en timmrad manbyggnad och ett plåtskjul.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Östergötlands län, 1993-02-19, Dnr 221-5254-91