Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Kinda kn, RAMSHULT 1:5 RAMSHULTS LOFTBOD

 Anlaggning - Historik

Historik
Ramshults loftbod är ett exempel på den ovanligt rika och ålderdomlig timmerbyggnadskultur som bevarats i södra Östergötland. På en takbjälke är årtalet 1747 inhugget, vilket sannolikt är byggnadsåret. Byggnaden är timrad och rödfärgad, med svalgång och portlider. Portlidret var det första som besökaren mötte och ägnades därför särskild omtanke, ofta försedd med en påkostad utsmyckning. Svalgången har dekorativt utformade dockor och stockändarna är profilerade.
Undervåningen har ett rum på vardera sidan om porten och i övervåningen finns tre separata rum utan invändig förbindelse med varandra; de kan bara nås från svalgången. Rummen har främst använts för förvaringsändamål men på sommaren utnyttjades ofta de på övervåningen som sovrum.
På gårdsplanen, i vinkel mot boden, står en timrad f.d. manbyggnad. Huset är uppfört i en och en halv våning med frontespiser, gulmålad träpanel och vita snickerier. Det fick nuvarande utseende genom en ombyggnad vid 1800-talets slut. Tidstypiska detaljer är snickarglädjen i takets dropplist och på verandan.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1978-1988 - Förteckning över nya byggnadsminnen 1 juli 1978-31 december 1988 enligt lagen den 9 december 1960, nr 690. Riksantikvarieämbetet (RAÄ), (Uppsala: A & W), 1989. ISBN: 91-7192-752-2