Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Gotland kn, FOLE STORA SOJDEBY 2:2 STORA SOJDEBY I FOLE (MEDELTIDA STENHUSET)

 Anlaggning - Historik

Historik
Den putsade medeltida tvåvånings stenbyggnaden under sadeltak uppfördes ursprungligen som förrådshus, men byggdes om till bostadshus vid slutet av 1600-talet. Väggarna är omsorgsfullt murade, med finhuggna kvaderstenar i hörnen. Vid ena gaveln har funnits en lägre byggnad vilken troligen utgjort medeltidsgårdens bostadsdel. Byggnaden fungerade fram till 1900 som manbyggnad, den hade då även försetts med två flygelbyggnader.
En genomgripande restaurering 1958 återställde huset i möjligaste mån till dess medeltida utseende. Det erhöll därvid en enkel magasinsinredning. Byggnaden hör till den gotländska landsbygdens mest fullständigt bevarade medeltida profanbyggnader.

Länsstyrelsen på Gotlands hemsida 2004, www.i.lst.se