Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Gotland kn, EKSTA STORA KARLSÖ 1:5 STORA KARLSÖ FYRPLATS

 Anlaggning - Historik

Historik
Det kombinerade fyr- och bostadshuset uppfördes 1887 av kalksten som brutits på Stora Karlsö, efter ritningar av arkitekt John Höjer. Fyren består av en tvåvånings byggnadskropp med bostäder i övervåning och ett åttakantigt fyrtorn mitt på västra långsidan. År 1974 automatiserades anläggningen varefter åretruntbevakningen på ön övertogs av tre tillsyningsmän.
Den fd fyrvaktarebostaden av trä med rikt utformad locklistpanel i en våning tillkom 1891 efter ritningar av förste fyringenjören Emil Karlsson.
Fd fyrmästarebostaden uppfördes 1938 i trä som monteringsfärdigt Borohus.
Maskinhuset uppfördes vid 1900-talets början i trä i en våning under eternittäckt valmtak.
En uthus- och avträdeslänga av trä i en våning är delvis uppförd 1887.
Fd fyrträdgården består av ett öppet, ängsliknande område imramat av ridåer med träd och buskar. År 1905 infördes mistsignalering som förbättrades 1911.
Fyren avbemannades 1989.

KÄLLA: Länsstyrelsen i Gotlands läns hemsida 2004, www.i.lst.se