Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Gotland kn, DALHEM KAUNGS 1:6 DUNE AFFÄR

 Anlaggning - Historik

Historik
DUNE AFFÄR (DUNBODI) - Lanthandeln Dune affär byggdes 1904 i tidstypisk stil i stolpverkskonstruktion under falsat plåttak med hög stenfot. År 1922 tillfogades en stor bostadsvåning efter ritningar av skollärare Carl Björkander, vilken hämtat inspiration från nationalromantiken. Byggnaden genomgick en exteriör och interiör restaurering mellan åren 1986-88 och nyttjas som väl fungerande bostad samt lanthandelsmuseum under namnet "Dunbodi".

AFFÄRSRÖRELSEN VID DUNE - Ca 1880 startas affärsrörelse vid Dune i Dalhem av Lars Johan Eklund i gårdens kvarnkammare. L. J. Eklund var tämligen förmögen, bl. a. ägde han en tid även Liljehornska huset i Visby.
1902 går gården Kaungs i konkurs. L. J. Eklund, Dune köper marken Kaungs 1:6.
1904 köps Kaungs 1:6 av tilltänkte svärsonen August Wilhelm Engström som då driver affären i Hörsne (han gifter sig dock senare med Wilhelmina Kolmodin från Snovalds i Hörsne). A.W. Engström bygger affär på Kaungs 1:6. Strax därefter går Lars Johan Eklunds gård Dune med hela affärsrörelsen i konkurs. A.W. Engström köper bl.a. den gamla köpmansdisken på konkursauktionen. Namnet Dunbodi blir därefter liktydigt med den nya affären trots att den ligger på Kaungs mark.
1922 byggs bostadsdelen till bakom affären. Den gamla träverandan med sin snickarglädje flyttas den intilliggande gården Räkarve.
1974 upphör affärsrörelsen i Dune affär.
1983 flyttar den siste handlaren, Gustaf Karlqvist, ur byggnaden och året efter säljs den på auktion.
1986-88 restaureras byggnaden både ut- och invändigt och nyttjas därefter som bostad samt lanthandelsmuseum.

KÄLLOR: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen Gotlands län, 1986-12-15. Dnr 11.392-84-86
Dune affär i Dalhem, Kaungs 1:6, Byggnadshistorisk dokumentation 2000. Länsstyrelsen Gotlands län