Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Hällefors kn, HÄLLEFORS 9:52 KROKBORNSPARKEN

 Anlaggning - Historik

Historik
Krokbornsparken ligger strax utanför Hällefors på en långsträckt halvö i Svartälven.
Anläggandet av parken startade 1796 av bergsrådet Detlof Heijkenskiöld. Den anlades som en folk- och nöjespark för befolkningen på orten. De få kända motsvarigheter som överhuvudtaget finns hör hemma i England och på kontinenten.
Halvön utformades som en engelsk park med olika nöjesinslag, danssalong, karuseller och gungor, amfiteater och dylikt. Den övergripande planen är ett system av raka gångar, som sammanstrålar i en central plats. Mellan de raka gångarna finns slingrande stigar som är mer anpassade till och följer platsens naturliga vegetation och topografi.
1960 överlämnades parken till Hällefors kommun av Hällefors bruk.
Parken byggnadsminnesförklarades den 13 december 1996 och var då bland de första parkanläggningarna i Sverige som fick lagskydd. I byggnadsminnet ingår även minnesstenen över Detlof Heijkenskiöld, danspaviljongen och utomhusteaterns gradänger.
Inom parkområdet finns även fasta fornlämningar. Exempel på sådana lämningar är "Skams källare", spår efter tidigare busk- och planteringsarrangemang m.m.

KÄLLOR: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Örebro län, 1996-12-13, Dnr 221-07995-89
Länsstyrelsen i Örebro län, 2004, http://www.t.lst.se/