Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Lindesberg kn, ÖSTRA LÖA 12:1 M.FL. LÖA HYTTA, SÅG OCH KVARN

 Anlaggning - Historik

Historik
Löa ligger sydöst om Kopparberg. Löa hytta, såg och kvarn utgör en sammanhållen och välbevarad tidigindustriell miljö med stort kulturhistoriskt värde. Extra spännande är miljön genom dess långa, obrutna kontinuitet av gemensamt ägande i "lag". Såväl hytta som såg och kvarn har i alla tider ägts kooperativt av andelsägare i lag. Hyttelaget är Sveriges enda kvarvarande. Enskilda löabor äger fortfarande andelar i hyttan och hyttstämman fattar beslut om frågor kring hyttan.
Löa hytta kan spåras till 1400-talet. Det utseende som hyttan har idag fick den vid en stor ombyggnation under slutet av 1800-talet. Den var i drift fram till 1907 då verksamheten lades ned.
De äldsta uppgifterna om Löa såg hänför sig till 1840, men dess verkliga ålder är okänd. Det nuvarande utseeendet fick den 1910, då produktionen till försäljning fick större betydelse. 1959 lades sågen ned.
Löa kvarn byggdes 1854. Den drevs ursprungligen med ett vattenhjul, vilket dock snart ersattes med en vattenturbin. Kvarnen är bevarad i samma skick som när den lades ned, 1992. Dess maskinella utrustning är välbevarad och skildrar väl arbetsförhållandena från 1800-talet sista decennier till 1900-talets andra hälft.
Hyttan förklarades som byggnadsminne 1970 och 2003 utökades byggnadsminnet till att omfatta även Löa såg och kvarn.

KÄLLOR: Byggnadsminnen 1961-1978 - Förteckning över byggnadsminnen enligt lagen den 9 december 1960 (nr 690). Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, Stockholm, 1981. ISBN: 91-38-06360-3
Länstyrelsen i Örebro läns hemsida, 2004, www.t.lst.se