Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Kävlinge kn, DAGSTORP 5:2 GAMLEGÅRDEN

 Anlaggning - Historik

Historik
Gamlegården fick vid enskiftet ligga kvar på sin ursprungliga plats i byn. Gårdens historia är känd från 1600-talet. 1688 ägdes den av Pär Andersson och har därefter gått i arv ända till 1973. Det nuvarande boningshuset, en korsvirkeslänga med halmtak, uppfördes 1796. Längan har gavelrösten i trä och väggarna är rappade. I byggnaden fanns ett kupolkök med utskjutande bakugn, vilken revs i början av 1900-talet. Undantagsdelen i huset är helt oförändrad sedan byggnadstiden. De tre uthuslängorna, alla med halmtak, låg tidigare öster om boningshuset och flyttades till sitt nuvarande läge 1876. Om tidigare tobaksodling vittnar redskapen för torkning av tobak: rader av spikar med snörstumpar fastsatta på tvärbjälkarna i uthusbyggnaderna och i boningshusets vindsutrymme.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1961-1978 - Förteckning över byggnadsminnen enligt lagen den 9 december 1960 (nr 690). Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, Stockholm, 1981. ISBN: 91-38-06360-3