Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Falun kn, ISALA 18:1 ISALA KUNGSLADA

 Anlaggning - Historik

Historik
Isala Kungslada kan av timringstekniken dateras till senmedeltiden. Den har därefter ombyggts vid flera tillfällen och nytt timmer har ilappats.
Isala lada "hittades" vid den inventering av fornsaker och minnesmärken, som regeringen genom biskopar och landshövdingar påbjöd 1666. Ladan förknippads med Gustav Vasas äventyr i Dalarna och förklarades 1668 som riksmonument. Under 1700-talet restes vid ladan en minnessten i porfyr.

KÄLLA: Förteckning över byggnadsminnesmärken som tillhör staten eller står under statsmyndighets eller statsinstitutions omedelbara inseende. Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, 1976. ISBN: 91-38-02814-X