Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Falun kn, BORGÄRDET 99:1 LOGEN WASA MINNE

 Anlaggning - Historik

Historik
Logen Wasa minne i centrala Svärdsjö är en godtemplarlokal i "fornnordisk stil". Den uppfördes 1910-1911 på den gamla "Soldathea", exercisplats för knektarna till Finska kriget. Bakom arbetet stod logen och i synnerhet en snickarmästare vid namn Alfred Petterson, som ritat stugan och all dess utsmyckning. Byggnaden är ett av de mest originella och rikast utsmyckade ordenshusen i Dalarna.
Byggnaden timrades av rundtimmer och försågs med saxad takved över nävertäckningen. Väggarna pryds på utsidan av reliefer i trä föreställande Dalarnas vapen, Svärdsjö sockenvapen, ordensemblemen Tro, Hopp och Kärlek, Vasaättens "vase" och symboler för vasaminnena i Svärdsjö - tröskslagan, brödspaden, korvstickorna och en hästhov med kråka.

KÄLLA: Länstyrelsen i Dalarnas hemsida 2004 & Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Dalarnas län, 1988-09-29, Dnr 11.392-1793-87.