Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Ludvika kn, GONÄS 9:36 BERGSMANSGÅRDEN I GONÄS

 Anlaggning - Historik

Historik
Bergsmansgården i Gonäs är en mindre bergsmansgård, ursprungligen troligen uppförd vid slutet av 1700-talet av en av de bergsmän som ägde andelar i Gonäs hytta. Hyttan anlades redan 1602 och var en av de sista bergsmanshyttorna när den blåstes ned 1926. Gården köptes 1813 av bergs- och nämndemannen Lars Andersson, vilken uppförde nuvarande huvudbyggnad, en tvåvånings panelad byggnad under valmat tak, som ersättning för en tidigare, mindre byggnad på samma plats. Huvudbyggnaden flankeras på ena sidan av en stor loftbod och på andra sidan av en källarstuga med snidad dörr, båda knuttimrade. I källarstugan från 1700-talet var byns första skola inrymd fram till 1863.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1961-1978 - Förteckning över byggnadsminnen enligt lagen den 9 december 1960 (nr 690). Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, Stockholm, 1981. ISBN: 91-38-06360-3