Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Falun kn, FALUN 7:12 HERDINS SKÖLJBRYGGA

 Anlaggning - Historik

Historik
Den Herdinska färgargården, belägen vid Faluån, var en av de sista av de förr så talrika hantverkargårdarna i Falun. Färgeriet grundades på 1760-talet och verksamheten bedrevs in på 1970-talet. Sedan själva gården ödelagts av brand 1981 är sköljbryggan den enda återstoden. Den torde ha få bevarade motsvarigheter i landet. Bryggan består av en ca 2,5 m bred och 4 m lång öppen konstruktion av grova plank. I hörnen är den kedjad vid stolpar som är fastgjutna i åns botten. Bryggan följer därför vattennivån. Stolparna bär upp ett valmat tegeltäckt tak. I bryggans mitt finns en öppning där sköljgodset sänktes ner. På bryggan står också en mangel med kraftiga trävalsar.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1978-1988 - Förteckning över nya byggnadsminnen 1 juli 1978-31 december 1988 enligt lagen den 9 december 1960, nr 690. Riksantikvarieämbetet (RAÄ), (Uppsala: A & W), 1989. ISBN: 91-7192-752-2