Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Falun kn, SLAGGHUSET 1 MUNKTELLSKA HUSET

 Anlaggning - Historik

Historik
Munktellska huset uppfördes någon gång mellan åren 1761 och 1765. Det är nu det äldsta huset i Falun som är uppfört i en byggnadsteknik introducerad av markscheidern (gruvmätaren) Eric Geisler. Falun härjades av två stora stadsbränder 1761, vilka påskyndade experiment med nya byggnadsmaterial. Geislers idé var att ta tillvara slaggen från kopparhanteringen och med utvalda slaggrusor (slaggstycken) murades stommen. Byggnaden är uppförd i två våningar under brutet och valmat tegeltak. Munktellska huset genomgick vid slutet av 1970-talet en fasadrenovering varvid putsen återfick sin ursprungliga rosa färg.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1978-1988 - Förteckning över nya byggnadsminnen 1 juli 1978-31 december 1988 enligt lagen den 9 december 1960, nr 690. Riksantikvarieämbetet (RAÄ), (Uppsala: A & W), 1989. ISBN: 91-7192-752-2