Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Karlskrona kn, RÅDMANNEN 17 M.FL. SÖDÖÖSKA GÅRDEN

 Anlaggning - Historik

Historik
Huvudbyggnaden mot Borgmästaregatan uppfördes efter branden 1790 på grunden till ett av de nedbrunna husen. Huset tillbyggdes emellertid 1807-1808 och fick då ett spetsigt gavelhörn i hörnet av Borgmästaregatan och Prinsgatan då huset kom att följa den sneda vinkeln mellan dessa gator. Samtidigt som byggnaden förlängdes höjdes mansardtakets övre fall till nuvarande höjd. Troligtvis något senare tillkom den stora frontespisen mot Borgmästaregatan.
Byggnaden är uppförd i en våning. Den är timrad och locklistpanelad. Det brutna taket är täckt med enkupigt tegel. Fasaderna är målade i en ljus gul färg. Knutlådor, foder och vindskivor är vitmålade. Några av fönstren har bevarade blyspröjsar och näbbeslag av 1700-talstyp.
Vid huvudingången på gaveln mot Prinsgatan finns en fritrappa av kalksten med ett enkelt svartmålat smidsräcke. Dubbeldörren är av tidig 1800-talstyp med smidda låsar och beslag.
Längst Prinsgatan har en tillbyggnad skett, troligen kring 1800-talets mitt, innehållande bl.a. köksentré och WC.
Interiört finns bevarade snickerier från slutet av 1700-talet och början av 1800-talet i behåll, t.ex. dörrar, dörr- och fönsterfoder, kakelugnar m.m. Planlösningen är i stort sett intakt bevarad sedan ombyggnaden 1807-1808.
Lusthuset är beläget utmed Borgmästaregatan och sammanbyggt med huvudbyggnaden och stenhuset. Huvudfasaden vänder sig mot trädgården och är utformad som en tempelgavel med pelare och franska dörrar. Det är uppfört 1910, samtidigt som stenhuset. Huset har en inre förbindelse med huvudbyggnaden.
Stenhuset mot borgmästaregatan är ritat i en för tiden typisk stil med högt brutet och valmat tak som är tegeltäckt. I bottenvåningen låg ursprungligen en tandläkarpraktik som drevs av dåvarande ägaren till Södööska gården. På övervåningen är en mindre lägenhet inredd.
Timmermansstugan eller Båtmansstugan, även kallad Pias stuga, är en mindre timrad stuga, uppförd 1793 i två våningar av en kronotimmerman. Fasaderna är locklistpanelade och rödfärgade. Sadeltaket är täckt med enkupigt tegel. Invändigt är byggnaden moderniserad 1974-76 och mot norr är den tillbyggd med en äldre, befintlig del som utgjort tjänstebostad för gårdens trädgårdsmästare.
Utmed en del av planket mot Prinsgatan, mellan huvudbyggnaden och timmermansstugan, ligger en bod- och förrådslänga, tillkommen under 1900-talet.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Blekinge län, 1996-01-24, Dnr 221-6890-92