Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Laholm kn, FLADALT 1:44 BACKSTUGAN FLADALT

 Anlaggning - Historik

Historik
Backstugan i Fladalt är en ovanligt stor backstuga, byggd huvudsakligen i sten. Den är belägen högt på Hallandsås, omgiven av skog med öppna marker närmast bebyggelsen. Byggnaden ligger ungefär i väst-östlig riktning med ingångarna i söder. Norra långsidan är nedgrävd i backen. Under samma tak ryms alla nödvändiga funktioner. Från väster till öster ligger först förstuga, stuga, ladugård och sist logen. Längst i väster finns också en jordkällare med ingång från förstugan. Vinden har fungerat som höloft. Taket är lagt med lertegel och väggarna är huvudsakligen klädda med locklistpanel. Större fönster sitter i söder men några mindre gluggar har också öppnats på norra sidan. I alla utrymmen är golven lagda med stenflis. Väggarna är uppbyggda med gråsten och har på vissa ställen förstärkts med tegel på insidan. I bostadsdelen är väggarna tapetserade.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Hallands län, 1994-08-26, Dnr 221-7693-93