Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Halmstad kn, VAPNÖ 6:2 VAPNÖ SLOTT

 Anlaggning - Historik

Historik
Vapnö finns omnämnt redan vid 1300-talets början. Riksrådet Peder Ribbing, den heliga Birgittas dotterson, testamenterade 1379 godset till Vadstena kloster. Det friköptes 1409 men indrogs till kronan året därpå. Från 1419 var det åter i privat ägo, sedan 1751 inom släkten Staël von Holstein. En äldre gårdsanläggning ödelades vid en brand 1733. Den nuvarande anläggningen från 1750-talet - uppförd på den gamla borgholmen - består av en huvudbyggnad i två våningar samt två envåningsflyglar, uppförda av sten under kopparklädda brutna tak med valmade gavelspetsar. Fasaderna är putsade och avfärgade i gult och vitt. Troligen har de mönsterritningar till bostadshus som utgavs av arkitekten Carl Wijnbladh på 1750-talet tjänat som förlaga. Under årens lopp har flera förändringar ägt rum, senast vid en omfattande restaurering 1977-78. Framför norra flygeln står en av länets få runstenar, för länge sedan hitflyttad.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1978-1988 - Förteckning över nya byggnadsminnen 1 juli 1978-31 december 1988 enligt lagen den 9 december 1960, nr 690. Riksantikvarieämbetet (RAÄ), (Uppsala: A & W), 1989. ISBN: 91-7192-752-2