Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Årjäng kn, DUSSERUD 1:18 ÖDEGÅRDEN DUSSERUD (ÖGÅRN)

 Anlaggning - Historik

Historik
Gårdens äldsta hus är logen med årtalet 1777. Boningshuset uppfördes 1819, bastun - senare fårhus - tillkom 1831, visthusboden 1833, källaren 1841, stallet 1877 och svinhuset 1844. Husen ligger oregelbundet spridda kring ett gårdstun. "Ögårn" har tillhört en känd Nordmarkssläkt. Dess sista ägare var Maria Stina Aronsson, som vid sin död 1957 testamenterade gården till Västra Fågelviks församling på villkor att den skulle underhållas på samma sätt som under hennes livstid.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1961-1978 - Förteckning över byggnadsminnen enligt lagen den 9 december 1960 (nr 690). Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, Stockholm, 1981. ISBN: 91-38-06360-3