Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Kristinehamn kn, SÄBY 1:6 VÄRMLANDS SÄBY HERRGÅRD

 Anlaggning - Historik

Historik
Det nuvarande Säby byggdes 1771-74 av överste Carl Linroth med Johan Georg Reincke som byggmästare. Huvudbyggnaden är uppförd av sten i två våningar med frontespis och mansardtak, krönt av ett klocktorn. I källaren finns tunnvalv, som sannolikt härrör från en på 1600-talet nedbrunnen byggnad. Till anläggningen hör två par flyglar. Den inre gården, med ett flygelpar, omges av ett järnstaket. De yttre flyglarna, som är vinkelbyggda, inrymmer vagnbod och stall. Bakom herrgårdsanläggningen utbreder sig en stor park. Gården visas sommartid för allmänheten.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1961-1978 - Förteckning över byggnadsminnen enligt lagen den 9 december 1960 (nr 690). Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, Stockholm, 1981. ISBN: 91-38-06360-3