Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Karlstad kn, STYRMANNEN 3 FD EXPOSITIONSHUSET

 Anlaggning - Historik

Historik
Karlstads Samlings- och Expositionslokal är uppförd på initiativ av Värmlands Hushållningssällskap och stod färdig till 1862 års allmänna lantbruksmöte. Ritningarna gjordes av arkitekten Adolf Wilhelm Edelsvärd, som inspirerats av den samtida internationella utställningsarkitektur som fick sitt genombrott i och med utställningen i London 1851. Byggnaden är uppförd i tegel samt putsad och ljust gulfärgad. Taket är täckt med papp. Omsorgsfullt utförda konstruktionsdetaljer och lövsågerier vittnar om Edelsvärds förkärlek för den s.k. schweizerstilen. Efter en längre tids förfall har byggnaden nu restaurerats för kontorsändamål.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1978-1988 - Förteckning över nya byggnadsminnen 1 juli 1978-31 december 1988 enligt lagen den 9 december 1960, nr 690. Riksantikvarieämbetet (RAÄ), (Uppsala: A & W), 1989. ISBN: 91-7192-752-2