Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Älmhult kn, KÖLABODA 3:23 STORA KÖLABODA FD KAPTENSGÅRD

 Anlaggning - Historik

Historik
Stora Kölaboda - eller Kölaboda Storegård - har varit kaptensboställe vid Kronobergs regemente. Huvudbyggnaden uppfördes mellan 1837 och 1849 av timmer i en våning under ett tegeltäckt sadeltak. Över huvudingången sitter en fronton med ett halvrunt fönster. Ved ena gaveln finns en tillbyggnad med köksingång. I bottenvåningen har tidigare en arrestlokal varit inrymd. Interiören förändrades kraftigt vid en ombyggnad på 1940-talet.
Till gården hör en flygel som även tjänstgjort som bryggstuga. Flygeln är uppförd mellan 1795 och 1902 av timmer efter de ritningar som Erik Dahlberg utarbetat för ryttmästare och kaptensboställen. Liksom huvudbyggnaden är den klädd med locklistpanel. Taket är ett tegeltäckt brutet tak med valmat övre takfall. Interiört finns några äldre eldstäder. Vindvåningen är inte inredd.
Uthuset, byggt på 1800-talet, är också locklistpanelat och rödfärgat.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Kronobergs län, 1998-05-06, Dnr 221-2454-98.