Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Säffle kn, BJÖRNÖ 1:8 BJÖRNÖ GÅRD

 Anlaggning - Historik

Historik
Björnö gård finns omnämnd i Gustav Vasas jordebok år 1540. Den nuvarande manbyggnaden i två våningar är uppförd sannolikt 1779 av brukspatronen Crispin Löwenhielm. De bägge envåningsflyglarna anses vara byggda några år tidigare. En karta från 1808 visar att gården då omfattade inte mindre än 23 olika byggnader men av dessa finns numera endast ett fåtal kvar. Manbyggnaden är för värmländska mått ovanligt stor med sina tio fönsteraxlar och sitt höga, brutna tak. Byggnaderna är uppförda av timmer samt locklistpanelade och vitmålade. Taken är klädda med skiffer. En park, som anlades kring sekelskiftet 1900 omger byggnaderna.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1978-1988 - Förteckning över nya byggnadsminnen 1 juli 1978-31 december 1988 enligt lagen den 9 december 1960, nr 690. Riksantikvarieämbetet (RAÄ), (Uppsala: A & W), 1989. ISBN: 91-7192-752-2