Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Uppvidinge kn, LENHOVDA 3:15 LENHOVDA GAMLA TINGSHUS

 Anlaggning - Historik

Historik
Ritningen till Lenhovda tingshus, efter vilken också Ingestads tingshus uppfördes, utarbetades av överintendentsämbetet 1777. Tingshus hade funnits här sedan början av 1600-talet och själva tingsplatsen är känd från medeltiden. Byggnaden, som är socknens äldsta bevarade, är en panelad tvåvåningsbyggnad med en kraftig gesims och ett högt brutet tak. Huset förändrades åtskilligt vid en ombyggnad 1898. Tingssalen, som är inrymd i en utskjutande tillbyggnad på husets baksida, utökades och fick ny inredning samt nya fönster; dessutom inreddes rum för häradshövdingen och nämnden. Tingsplatsen flyttades 1972 till Växjö.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1961-1978 - Förteckning över byggnadsminnen enligt lagen den 9 december 1960 (nr 690). Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, Stockholm, 1981. ISBN: 91-38-06360-3