Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Vara kn, IDEN 12 TINGSHUSET I VARA

 Anlaggning - Historik

Historik
TINGS- OCH RÅDHUSINVENTERINGEN, ANLÄGGNINGSHISTORIK OCH BESKRIVNING - I slutet av 1800-talet var Barne och Laske tingslag i behov av nya lokaler. I samband med att man diskuterade uppförandet av ett gemensamt tingshus, föreslogs istället att de två nämnda tingslagen skulle slås samman med Åse och Viste härad till ett ännu större gemensamt tingslag och så blev fallet. Sammanslagningen trädde i kraft 1897 och den nya tingsplatsen placerades i Vara, som vuxit fram som stationssamhälle och blivit köping 1894. Ett nytt tingshus invigdes i januari 1897.

Tingshuset i Vara är beläget i utkanten av samhället i en äldre villamiljö, nära både kyrka och järnvägsstation. Huset ligger indraget i fonden av en rymlig trädgård som omges av järnstaket. För ytterligare information om domsagans historik, se http://www.fmis.raa.se/fmis/download/Tingshus/domsagohist_lidkoping.pdf För utförlig beskrivning av tingshuset, se byggnad - under rubriken historik.KÄLLA: Tings- och rådhusinventeringen 1998-04-28