Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Lidköping kn, OTTAR 1 M.FL. SCHOUGSKA HANDELSGÅRDEN

 Anlaggning - Historik

Historik
Centrum i den sk Nya staden, anlagd av Magnus Gabriel de la Gardie enligt en stadsplan som han själv författat, är det vidsträckta kvadratiska torget. På de karakteristiska djupa tomterna kring torget byggdes stora slutna handelsgårdar; en av de bäst bevarade handelsgårdarna i landet byggdes i sin nuvarande form av köpmannen P S Calaminus omkring 1790 och moderniserades 1833, då den förvärvades av köpmannen J P Schoug. Huvudbyggnaden är ett tvåvåningshus med klassicistiska panelklädda fasader under lågt valmat tak täckt med skiffer. Kring den slutna, kullerstensbelagda gården ligger timrade magasin och stallar i två våningar, med inbyggd loftgång samt ett tvåvånings panelat bostadshus. Gården inrymmer numera banklokaler, bostäder och lager. Byggnaderna restaurerades 1971.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1961-1978 - Förteckning över byggnadsminnen enligt lagen den 9 december 1960 (nr 690). Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, Stockholm, 1981. ISBN: 91-38-06360-3