Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Värmdö kn, MYTTINGE 1:44 FREDRIKSBORGS FÄSTNING

 Anlaggning - Historik

Historik
Fästningen byggdes 1724-35 efter planer av A Löwen för ett effektivt försvar av Oxdjupet. Den bestod ursprungligen av ett starkt torn samt två kaponjärer och mellanliggande batteri.
Av kaponjärerna, som rymde sammanlagt 20 kanoner, kvarstår endast den norra.
Mellan kaponjärerna byggdes Strandbatteriet om 21 kanoner i två ovanför varandra murade tenaljer samt den ännu bevarade stenbryggan och corps-de-gardet.
På berget 40 meter ovanför kaponjärerna ligger Fredriksborgs torn, som ursprungligen var fyra våningar högt, rymde omkring 60 kanoner och hade förläggningsmöjligheter för 2.000 man. Fredriksborg ansågs i Sverige vid mitten av 1700-talet vara Europas starkaste fästning.
För fästningens fredsbesättning byggdes i slutet av 1750-talet den s k Stenkasernen efter ritningar av Carl Hårleman.
Besvär med fukt i murverken och frostsprängningar gjorde fästningen svår att underhålla. Detta, tillsammans med att man genom att försänkningar helt lyckats stänga Oxdjupet på 1830-talet, gjorde att fästningen utdömdes. Kalkstensbeklädnaden på tornet togs under 1860-talet ned och användes vid byggandet av Vaxholms kastell.
Vissa restaureringsarbeten på den i sitt inre ännu väl bevarade tornruinen skedde under 1870-talet

KÄLLA: Förteckning över byggnadsminnesmärken som tillhör staten eller står under statsmyndighets eller statsinstitutions omedelbara inseende. Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, 1976. ISBN: 91-38-02814-X