Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Värmdö kn, VÄSTRA EKEDAL 1:5 VILLA GRANSÄTER

 Anlaggning - Historik

Historik
Konsthistorikern och museimannen John Böttiger lät 1886-87 uppföra sitt sommarnöje, Gransäter, på ett högt berg, som stupar brant mot Baggensfjärdens vatten. Arkitekt var Agi Lindegren, vilken 1897 också ritade en stor tillbyggnad i vinkel. Gransäter - med den närmaste parken - är byggnadsminne sedan 1980.
Den ursprungliga byggnaden är knuttimrad i romantisk- historiserande stil med en för tiden typisk blandning av många stilar. Formen är oregelbunden med flera olika utbyggnader och burspråk. Övervåningen är något utkragad. Tillbyggnaden är nästan tre gånger så stor som det första huset, klädd med fjällpanel av samma typ som finns på en annan av Agi Lindegrens samtida skapelser, Biologiska museet på Djurgården. Taken är branta, klädda med grönmålad plåt, de många skorstenarna har dekorativa rökhuvar.
Interiören och all inredning står praktiskt taget oförändrade sedan byggnadstiden. Rummen har gammaldags namn, t ex Vita, Gula, Bruna kammaren eller Stuga, Storstuga. De flesta rummen i undervåningen har mer än manshöga träpaneler, i Storstugan uppsatt med träplugg ("dymlingar"), alltså helt utan spik. "Bokakammaren" har bokskåp med genombrutna dörrar med ett gallermönster, som inspirerats av den från Salsta slott övertagna biblioteksinredningen på Skokloster.
Parken domineras av skogklädda berg. Mellan dessa finns mindre trädgårdsplanteringar och gräsmarker.
John Böttiger (1853-1936) verkade i olika funktioner på de Kungliga Slotten från 1885 till sin död 1936, från 1915 som chef för Kungliga Husgerådskammaren. Han och hans maka Hildegard (alltid kallad Jim), född Broddelius, bodde på somrarna och ofta långt in på hösten, på Gransäter.
John och Jim blev vänner med Kronprins Gustaf Adolf och hans första gemål, Kronprinsessan Margareta . Hennes trädgårdskunnande och intresse kom att forma trädgården ("lustgården") och omgivningarna kring huset. Kronprinsessan, kronprinsen och deras trädgårdsklubb arbetade själva i trädgården, vilket Kronprinsessan fotograferade. Hon var särskilt intresserad av att studera vad som kunde växa i den "karga skärgårdsnaturen". Hon köpte till Jim blomsterfrö från England. Gransäters trädgård finns beskriven som "den tredje trädgården" i Kronprinsessans bok "Vår trädgård på Sofiero". Johns arbete på Slotten och kronprinsparets vistelser på Gransäter fram till Kronprinsessans död 1920, gör att det i och omkring huset finns många kungliga minnen.
1940 - 1973 användes Gransäter som sommarbostad av Johns brorson, livmedikus Erik Böttiger med familj. Därefter övertogs Gransäter av dennes äldste son och hans maka. 1975 blev Gransäter för första gången - och är än idag - åretruntbostad.

KÄLLOR: Böttiger, Lars Erik, Gransäter - ett sommarhus berättar, Nordiska museet, Stockholm. 1997. ISBN: 91-7108-406-1
John Böttiger - konsthistoriker och museiman. Skrifter från Kungl Husgerådskammaren 10, Stockholm. 2004. Red: L. E. Böttiger och B. Vahlne. ISBN: 91-85726-93-1