Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Upplands-Bro kn, GRANHAMMAR 2:5 GRANHAMMARS HERRGÅRD

 Anlaggning - Historik

Historik
Granhammars herrgårds manbyggnad av tegel uppfördes 1750-52 efter arkitekten Carl Hårlemans ritningar. Byggherre var generalen Jacob Albrecht von Lantingshausen. I sitt ursprungliga skick hade byggnaden två våningar och mansardtak. Vid en ombyggnad 1802-04 efter ritningar av arkitekten Gustaf Albrecht Pfeffer påbyggdes huset med en våning och takkonstruktionen ändrades till brutet tak med valmat övre fall. Vid en restaurering 1909-11 efter förslag av arkitekten Oscar Holm tillkom bl a en förstuga med ovanpåliggande balkong framför norra ingången och ett burspråk ovanför södra ingången. Efter denna tid har inga större förändringar ägt rum
Granhammarsområdet förvärvades 1962 av HSB som avsåg att riva herrgården för att kunna anlägga ett bostadsområde. Planerana ändrades emellertid och området såldes vidare till staten för Svea livgardes räkning. Avsikten var att Granhammars manbyggnad skulle bevaras. Fortifikationsförvaltningen hade svårigheter att finna en användning för bygganden och regeringen gav 1980 Fortf bemyndigande om dess rivning. Efter en kraftig opposition mot rivningsbeslutet upphävdes detta år 1985 och sedan dess har nödtorftiga reparationer ägt rum.
Byggnaden har en intressant byggnadshistoria med arkitektoniska element från olika epoker och välbevarad fast inredning, såväl från byggnadstiden, bl a ett flertal dekorerade kakelugnar, som från ombyggnaderna 1802-1804 och 1909-1911. Korridoren på tredje våningen har ett ovanligt arrangemang med indirekt belysning från kortsidorna.

KÄLLA: Angående förslag till statligt byggnadsminne samt förslag till skyddsföreskrifter, Riksantikvarieämbetet,1994