Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Solna kn, HAGA 4:28 KONTROLLTORNET

 Anlaggning - Historik

Historik
Byggnaden är en förvaltningsbyggnad uppförd för Statens järnvägar i Tomteboda år 1912. Arkitekt var Folke Zettervall, inredningen utformades av A Ekengren.
Det är en byggnad i typisk nationalromantisk stil med tunga och slutna tegelfasader, artikulerade med en hög granitsockel, burspråk, utskjutande gavlar och gavelrösten. Interiören är ljus med breda korridorer och stora, öppna trapphus med konstfullt smidda hisschakt och välbevarade snickerier. Personalrestaurangen har en ursprunglig, välbevarad kassettpanel. Entrévestibulen är konstfullt utsmyckad med tunga ekportar, smidesarmatur och utsmyckat tak.
Förvaltningsbyggnaden är ett värdefullt exempel på den nationalromantiska byggnadsstilen, som den kom till uttryck i dåtidens offentliga byggande. Interiörerna med sin fasta inredning är till stora delar bevarade. Där likväl ombyggnader skett är interiörerna ändå i stor utsträckning återställningsbara.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Stockholms län, 1992-11-24, Dnr 11.392-19-91.